Klachtenprocedure

LOCATIE INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

BELEID

Klachtenprocedure


Waar mensen werken kan er wel eens iets misgaan. De peuterspeelzaal vormt op deze regel geen uitzondering. Stichting Peutereiland heeft een reglement voor een goede behandeling van de klacht. Als iemand een klacht heeft, dan wil Stichting Peutereiland die zo zorgvuldig mogelijk behandelen.


Het is niet alleen voor de klager, maar ook voor de organisatie van groot belang een klacht in behandeling te nemen als de dienstverlening tekort schiet. Op dat moment kunnen wij iets aan de klacht doen én kunnen wij ook bekijken op welke manier dergelijke klachten in de toekomst vermeden kunnen worden. Klachten kunnen op deze manier gezien worden als een gratis advies van ouders/verzorgers. Ze kunnen aangewend worden om de kwaliteit te verbeteren.


U bent ontevreden: wat dan?

In het geval dat u ontevreden bent kunt u het beste contact opnemen met de direct betrokkene. Dikwijls is er sprake van een misverstand en/of kan de medewerk(st)er de situatie naar tevredenheid uitleggen. Veel kan daarmee uit de wereld worden geholpen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is kunt u een klacht indienen. Nadere regels met betrekking tot de termijnen, het horen van partijen, geheimhouding e.d. zijn opgenomen in het Reglement Interne Klachtenprocedure.


Externe klachtenprocedure

Stichting Peutereiland is aangesloten bij het "Klachtenloket Kinderopvang" van "de Geschillencommissie". Op de website van het Klachtenloket kinderopvang kunt u lezen hoe u eventueel een klacht kunt indienen en hoe de procedure is.


Klachten jaarverslag

Het openbare verslag van 2016 kunt u hier inzien.