Wenbeleid

LOCATIE INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

BELEID

Wennen


Voor het eerst naar de peutergroep; voor het ene kind is het een groot avontuur, voor het andere kind is het aanvankelijk ‘best wel eng’. De ouder/verzorger kan  het beste inschatten hoe zijn/haar kind tegen de nieuwe situatie aankijkt. Sommige kinderen hebben echt een wenperiode nodig, omdat het voor hen voor het ‘eerst’ is dat ze het veilige beschermde wereldje van thuis verlaten. De leidster zal hier alert op zijn; meegaan met de peuter in het proces van vertrouwen krijgen in de ander en het loslaten van de ouder/verzorger. Omdat de eerste keer naar de peutergroep gaan zowel voor kind als ouder erg spannend is, volgen hier enkele tips om het gemakkelijker te maken:


  • Licht uw peuter van te voren goed in over wat er gaat gebeuren en vertel er ook bij dat u hem of haar weer komt ophalen.
  • Geef uw kind een knuffel of een ander vertrouwd voorwerp mee als het daarmee getroost kan worden.
  • Zorg dat u bereikbaar bent zodat de pedagogisch medewerkers u kunnen bellen als het verdriet te groot is.
  • Zeg altijd tegen uw kind dat u weggaat, dus niet stiekem weggaan. Maak het afscheid nemen zo kort mogelijk.
  • De eerste kennismaking.


Een ouder/verzorger meldt zijn of haar peuter aan via de website. Er wordt dan contact met u opgenomen om e.a. administratief af te wikkelen. Daarna wordt er contact opgenomen door één van de leidsters van de groep waarin u wkind komt.


Bij het eerste telefonisch contact tussen leidster(planner) en ouder(s)/verzorger(s) kan een afspraak gemaakt worden voor een eerste kennismakingsbezoek op de peuterspeelzaal of een huisbezoek. Dit is afhankelijk van de leidster, groep en overleg met ouder/verzorger. Een huisbezoek is om praktische reden niet voor iedere leidster of ouder te realiseren. Tijdens het huisbezoek krijgen ouders/verzorgers aanvullende informatie (en kan er informatie worden uitgewisseld en wordt er een afspraak gemaakt wanneer uw peuter voor de eerste keer naar de peutergroep komt)


De andere mogelijkheid is dat ouder/verzorger en kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op de peuterspeelzaal. Het informatie boekje ontvangen ouders/verzorgers voorafgaand aan het kennismakingsbezoek of tijdens het kennismakingsbezoek. Afhankelijk van locatie kan er ook een uitnodiging worden verstuurd. Tijdens de eerste kennismaking is er gelegenheid om rond te kijken en zal informatie worden gegeven aan de ouder over het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal en kunt u informatie uitwisselen over uw kind. Bij enkele peuterspeelzalen is de mogelijkheid daar dat de peuter mag blijven na het kennismakingsgesprek.


Op het dagdeel dat uw peuter daadwerkelijk start, blijft de ouder/verzorger indien gewenst iets langer aanwezig op de peuterspeelzaal, afhankelijk van hoe het gaat. De meeste ouders/verzorgers kiezen ervoor toch zo snel mogelijk afscheid te nemen of al na een korte periode weg te gaan zodat uw kind leert om afscheid te nemen en ontdekt dat de ouder na een tijdje ook weer terugkomt. Per kind wordt gekeken wat de beste oplossing is.


Er kan een afspraak gemaakt worden dat ouder/verzorger of leidster telefonisch contact opneemt over hoe het gaat die morgen. Als blijkt dat het kind het afscheid echt niet aan kan en heel verdrietig blijft, dan neemt een leidster zeker contact met ouders/verzorgers op. Of de ouder/verzorger kan in de wenperiode ook zelf bellen om te informeren hoe het gaat.


Ieder kind heeft zijn eigen temperament en ieder kind zal dan ook op eigen wijze reageren. Het tonen van respect voor de autonomie van het kind is in de beginfase extra belangrijk.


De leidster kan zien of een kind gewend is als de volgende gedragingen bij een kind kunnen worden waargenomen.


  • Het kind voelt zich zichtbaar op zijn/haar gemak bij de leidster van zijn/haar groep: hij laat zich troosten, helpen, eet en drinkt en er is communicatie tussen leidster en kind.
  • Het kind speelt met of naast andere kinderen
  • Het kind beweegt zich vrij door de ruimte
  • Het kind heeft een zeker ritme in de groep gevonden.


Bij het brengen van het kind is er even de gelegenheid om informatie uit te wisselen over het kind. Deze uitwisseling vindt meestal plaats in de groep. Wanneer het kind wordt opgehaald, is er even tijd om informatie uit te wisselen. Doordat alle ouders de kinderen tegelijk komen halen is deze informatie-uitwisseling kort  van duur. Wanneer de ouder/verzorger een leidster uitgebreider wilt spreken, dan kan er apart een afspraak worden gemaakt.