Stad a/h Haringvliet - PSZ Peuterstad

LOCATIE

INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

LOCATIE INFORMATIE

Peuterspeelzaal Peuterstad, Stad aan ‘t Haringvliet


Oranjelaan 14

3243 AP Stad aan 't Haringvliet

06 - 33 87 82 05


Openingstijden:

Ochtenden: 9:00uur - 11:30 uur (kwartier voor aanvang is de deur open, ophalen vanaf 11:25)


Groepen:

Maandagochtend - Donderdagochtend Leidsters: Lenneke Gravestein en Marieke Trommel (op maandag)


LRK nummer:

489021773


Combinatie opvang:

Op deze locatie is het mogelijk om de peuterspeelzaal te combineren met gastouderopvang.