Aanmelden

LOCATIE

INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

Ouderbijdrage en aanmelden

Aanmelden


Kinderopvangtoeslag JA/NEE

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (als beide ouders werken, heeft u in ieder geval recht op kinderopvangtoeslag)? Dan beantwoordt u deze vraag op het inschrijfformulier met JA en moeten deze stappen komende periode ondernomen worden door u en ons.

Komt u NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en dus voor gemeentesubsidie? Dan beantwoordt u deze vraag met NEE en moeten deze stappen komende periode ondernemen worden door u en ons.


Voorkeur dagdelen

Heeft u een voorkeur voor een dagdeel combinatie, dan kunt u dat aangeven op het formulier. Heeft u meerdere voorkeuren, dan moet dat even handmatig aangeven bij opmerkingen.


VVE

Heeft uw peuter een VVE indicatie, dan moet u 2 groepen opgeven. U kunt maar 1 groep opgeven op het formulier, de andere voorkeur kunt u opgeven bij opmerkingen. Niet alle combinaties van groepen zijn mogelijk. De combinaties die mogelijk zijn, zijn terug te vinden bij locaties.


Extra dagdelen

Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is het mogelijk om eventueel een 3e of 4e dagdeel af te nemen. Dit is afhankelijk of er plek is. Ook dit kunt u aangeven bij opmerkingen.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan kan dat niet, omdat de gemeente voor minimaal en maximaal 2 dagen subsidieerd.


Algemene Voorwaarden

Deze zijn hier te lezen.


Betaling:

  • U betaalt vooruit.
  • U betaalt 10 maanden per jaar een vast bedrag (niet in juli en augustus)
  • De eerste en laatste maand betaalt u naar rato.
  • Als uw peuter 4 wordt, vervalt automatisch de plaatsing.
  • Indien u eerder uw peuter van de peuterspeelzaal wilt halen geldt een opzegtermijn van 1 maand.


Naar het INSCHRIJFFORMULIER