ouderbijdrage en aanmelden

LOCATIE

INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

Ouderbijdrage en aanmelden

Verzamelinkomen

Kinderopvantoeslag

Subsidie gemeente

€ 18.000

€ 23,12      *2

€ 0,--       *1

€ 25.000

€ 23,82

24,86

€ 35.000

€ 34,23

€ 34,98

€ 50.000

€ 49,76

€ 45,54

€ 75.000

€ 77,11

€ 67,10

€ 100.000

€ 112,40

€ 102,74

€ 120.000

€ 129,51

€ 132,88

Berekening Ouderbijdrage


U betaalt de ouderbijdrage per uur, gemiddeld bestaat een groep uit 2 dagdelen in de week; dit is 5.5 uur per week. In onderstaande berekening gaan we hier van uit. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een tegemoetkoming van de beslastingdienst of gemeente.


De ouderbijdrage wordt als volgt opgebouwd.

  • Uurprijs voor de peuterspeelzaal is € 8,75 bruto (= € 0,-- tot  €5,76 per uur netto)
  • 2 dagdelen in de week wordt 5,5 uur per week.
  • 40 schoolweken per jaar.
  • De eerste en de laatste maand dat uw peuters op de peuterspeelzaal zit betaalt u na rato.
  • Krijgen we de rekensom € 8,75 x 5.5 x 40 = €1.925,-- per jaar. Ofwel € 192,50-- in de maand. LET OP, dit is bruto, u krijgt daarvan krijgt iedereen nog een gedeelte terug. In de maanden juli en augustus betaalt u geen ouderbijdrage.


Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? (twee werkende ouders hebben altijd recht op kinderopvangtoeslag)

Dan krijgt u per maand een factuur met daarop het héle maandbedrag (€192,50). U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. U krijgt dan maandelijks een bedrag terug van de belastingdienst. De hoogte hiervan is geheel afhankelijk van uw verzamelinkomen.


Komt u NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Dan heeft de gemeente een regeling waar u gebruik van kunt maken.

U moet dan bij ons inkomensverklaring afgeven. Deze wordt verstrekt door de belastingdienst.

U betaalt dan aan ons een ouderbijdrage die inkomensafhankelijk is (zie hieronder).

Maandelijks ontvangt u een factuur voor alleen de ouderbijdrage. Het gedeelte wat de gemeente voor u gaat betalen, factureren wij naar de gemeente. U heeft hier geen omkijken naar.


Wat kost u dat NETTO?

Hieronder vindt u een beknopt overzicht met richtbedragen wat u kwijt bent aan de peuterspeelzaal bij bepaalde verzamelinkomens. Wilt u het exact berekenen dan kan dat hier.


Wanneer uw verzamelinkomen lager is dat € 19.433 per jaar dan is er een bijzondere regeling. Er zijn twee mogelijkheden:

*1.Is uw verzamelinkomen lager dan € 19.433 per jaar en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? U moet dan bij ons een inkomensverklaring afgeven. Deze wordt verstrekt door de belastingdienst. U hoeft dan geen ouderbijdrage te betalen.


*2.Is uw verzamelinkomen lager dan € 19.433 per jaar en komt u wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan dient u gewoon kinderopvangtoeslag aan te vragen en af te dragen aan de peuterspeelzaal. Voor het resterende bedrag komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.


Heeft uw kind een VVE indicatie?

Dan betaalt de gemeente het volledige derde en vierde dagdeel van uw peuter. Alleen het eerste en tweede dagdeel moeten door u betaald worden, op de manier zoals hierboven beschreven is.


Vragen?

Komt u er niet uit, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!


Naar AANMELDEN