Naar de basisschool

ORGANISATIE

en

CONTACT

PRAKTISCHE INFORMATIE

Naar de basisschool


Als uw peuter 4 jaar wordt, is het tijd om naar de basisschool te gaan. In de laatste maanden op de peuterspeelzaal vult de leidster een overdrachtsformulier in. De leidster kijkt onder andere naar de volgende gebieden:


  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Speel-leergedrag
  • Spraak-taalonwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Redzaamheid

Nadat het formulier is ingevuld wordt dit besproken met de ouders. Indien u toestemming geeft, ontvangt de toekomstige basisschool ook een exemplaar van dit formulier. Bij dit formulier is een protocol gemaakt waar alle voorschoolse instellingen op Goeree-Overflakkee mee werken.