Opbrengst Gericht Spelen

ORGANISATIE

en

CONTACT

PRAKTISCHE INFORMATIE

OGS Opbrengst Gericht Spelen


Bij peutereiland bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool.  Een peuter leert bijvoorbeeld de basis van het tellen, meten en ontwikkelt een grotere woordenschat.

Er wordt geheel volgens de laatste inzichten gespeeld: Opbrengst Gericht. Zo komen peuters vooruit in hun ontwikkeling. Basisscholen zijn al bekend met de term Opbrengst Gericht Werken. En op deze manier is Peutereiland een uitstekende voorbereiding op de basisschool.


Bij Peutereiland staat de ontwikkeling van het kind centraal in plaats van de activiteiten van het programma. De leidster zorgt ervoor dat de peuters voldoende ervaring opdoen en dat diverse speeldoelen worden aangeboden. Ondertussen kijken leidsters goed naar de kinderen en houden goed in de gaten hoe de ontwikkeling gaat door o.a. een kindvolgsysteem.

‘De nadruk ligt natuurlijk op spelen, heel veel spelen! Spel waar peuters van leren, zonder dat het schools is!’, aldus de intern begeleider Suzanne van Tilborg. ‘Kinderen merken er niets van. We doen geen lesjes, maar interessante dingen in een uitdagende leeromgeving. Plezier staat voorop’.


De leidster met groepsplannen. Zo kunnen peuters spelend leren op eigen niveau. We houden rekening met verschillen tussen peuters. Er zijn immers peuters die net binnenkomen op de peuterspeelzaal en peuters die al bijna naar de basisschool gaan en alle peuters die daar tussenin zitten. De meeste kinderen kunnen zonder problemen doorstromen naar het basisonderwijs. Er zijn ook  peuters die wat extra hulp nodig hebben omdat de ontwikkeling stagneert of vertraagd verloopt. Deze peuters krijgen extra individuele aandacht tijdens spel en activiteiten. Er zijn ook peuters die meer uitdaging nodig hebben.


Ouders lezen op een informatiebord op de peuterspeelzaal aan welke doelen gewerkt wordt. Er hangen tips hoe ouders thuis op een speelse manier aan de slag kunnen met hun peuter. Wij werken graag samen met ouders omdat ze een grote invloed op hebben op de ontwikkeling van hun kind. Ook zet de leidster per dagdeel foto’s en tekstberichtjes op een afgeschermde app voor de ouders. Ouders zijn welkom om op de groep samen naar de ontwikkeling van hun kind te kijken.