VVE

ORGANISATIE

en

CONTACT

PRAKTISCHE INFORMATIE

VVE


Op 10 van de 15 peuterspeelzaal locaties wordt VVE aangeboden.


VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE-programma.


Voor plaatsing van een kind is een officiƫle verwijzing van het consultatiebureau nodig. Het consultatiebureau geeft aan de peuterspeelzaal door welk kind voor het VVE-programma in aanmerking komt. De medewerkster heeft hierbij een signalerende functie. Zij kan, na overleg met de ouders, bij het consultatiebureau aangeven welk kind mogelijk in aanmerking komt. Het consultatiebureau kan dan, na een gesprek met de ouder, toestemming geven om deel te nemen aan het VVE-programma op de peuterspeelzaal.


Het eerste en het tweede dagdeel betaalt de ouder aan de peuterspeelzaal via de ouderbijdrage.

Het derde en vierde dagdeel wordt bekostigd door de gemeente en zijn dus voor de ouder gratis.


Op een VVE-groep

Op een locatie waar VVE wordt aangeboden zijn 2 reguliere groepen aan elkaar gekoppeld. Een VVE peuter komt dus naar 2 groepen, is totaal 4 dagdelen.


Specifieke kenmerken van de VVE-groep:

  • De medewerkers zijn geschoold in het aanbieden van VVE.
  • VVE kinderen krijgen een warme overdracht naar de basisschool
  • Op de groep wordt volgens het programma van Uk & Puk gewerkt
  • Een van de medewerkers is alle 4 de dagdelen werkzaam.