FAQ 7

LOCATIE INFORMATIE

PRAKTISCHE

INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

VEEL GESTELDE VRAGEN

Belastbaar inkomen – Verzamel inkomen – Toetsing inkomen…..wat is het verschil?


De Belastingdienst gebruikt verschillende begrippen voor belastingberekeningen. Ook voor toeslagen of studiefinanciering wordt het inkomen gemeten, maar weer met een ander begrip.


Belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen wordt gebruikt voor het berekenen van de inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle drie de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden.


Verzamelinkomen

Bij verschillende beschikkingen wordt het begrip verzamelinkomen gebruikt. Het verzamelinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle drie de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden.


Toetsingsinkomen

Voor de toeslagen wordt het begrip toetsingsinkomen gebruikt. Het toetsingsinkomen is het geschatte inkomen over het jaar waarvoor de toeslag wordt aangevraagd. Je maakt dus altijd een schatting. Pas het jaar erop wordt dit gecorrigeerd met de werkelijke inkomsten volgens de belastingaangifte. Het toetsingsinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle drie de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden.


Conclusie

De begrippen toetsingsinkomen, verzamelinkomen en belastbaar inkomen betekenen alle drie hetzelfde. Het zijn alle inkomsten uit de boxen bij elkaar opgeteld minus de aftrekposten.


TERUG